Nama-Nama Hari Akhir

Nama-Nama Hari Akhir

  1. Yaumul Qiyamah (Hari Kiamat)
  2. Yaumul Akhir  (Hari Akhir)
  3. Yaumus-Sa’ah (Masa yang ditetapkan)
  4. Yaumul-Hisab (Hari perhitungan)
  5. Yaumul-Waqiah (Peristiwa yang pasti berlaku)
  6. Yaumul-Haqqah (Peristiwa yang sebenarnya)
  7. Yaumul- Qariah (Hari yang menggemparkan)
  8. Yaumuz-Zalzalah (Hari goncangan)
  9. Yaumul- Jaza’ (Hari pembalasan)
  10. Yaumul-Fasl (Hari keputusan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *