16 Malaikat Lainnya

16 Malaikat lainnya yang tidak wajib diketahui

 1. Zabaniah, malaikat penyiksa dalam neraka yang begitu bengis serta kasar. Jumlahnya ada 19
 2. Hamalat Al’ Arsy, malaikat pembawa Arsy Allah SWT. Saat ini berjumlah 4 dan pada hari kiamat jumlahnya akan bertambah menjadi 8.
 3. Haffun, malaikat yang melingkari Arsy sambil bertasbih.
 4. Harut, malaikat yang jadikan manusia serta diuji oleh Allah SWT.
 5. Marut, sama seperti malaikat Harut,
 6. Dar’dail, malaikat yang bertugas mencari manusia yang berdoa, bertaubat serta berbuat baik pada bulan Ramadhan.
 7. Kiraman Katibin, ada yang mengatakan bahwa malaikat Kiraman Katibin adalah nama lain dari malaikat Rakib dan Atid yang bertugas sebagai pencatat amal manusia.
 8. Mu’aqqibat, malaikat yang bertugas memelihara manusia dari kematian hingga saat yang telah diputuskan.
 9. Arham, malaikat yang bertugas untuk mengambil keputusan rejeki, ajal, keberuntungan serta lainnya pada usia 4 bulan kehamilan.
 10. Jundallah, bertugas sebagai malaikat perang yang menolong nabi dalam peperangan.
 11. Ad-Dam’u, malaikat yang senantiasa menangis bila melihat kekeliruan manusia.
 12. An-Nuqmah, malaikat yang senantiasa mempunyai urusan dengan unsur api serta duduk di singgasana berbentuk nyala api. Dia mempunyai wajah berwarna kuning tembaga.
 13. Ahlul Adli, malaikat yang mempunyai ukuran besar melebihi ukuran bumi serta mempunyai 70 ribu kepala.
 14. As Sijili, malaikat yang memberitahukan kepada Harut dan Marut tentang makhluk yang pernah membuat kerusakan dan pertumpahan darah di bumi.
 15. Az Zhil, malaikat yang mendampingi Nabi Ibrahim ketika berada di kobaran api
 16. Ar Ra’du, malaikat pengatur awan dan hujan, ia mengaturnya dengan menggunakan petir sebagai cambuk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *